On Job Training

 • 308 Học viên

Khóa học này dành cho ai?

Người đã hoàn thành khóa học Fullstack Web .NET/Java/PHP. - Người đã có kiến thức cơ bản muốn làm dự án thật lấy kinh nghiệm thực tế

Bạn sẽ học được gì ở khóa học này?

Đạt kinh nghiệm làm việc trên một dự án tương đương người đang đi làm 2-3 năm kinh nghiệm.

Mô tả khóa học

 • Phần 1: On Job Training (22 ngày)
 • Phần 2: Ứng tuyển đi làm (15 ngày)

Nội dung khóa học

Chi tiết chương trình :

A. DO - Documentation

 • Quy trình phát triển dự án
 • Quy trình phát triển Agile-Scrum
 • Thực hành phát triển một dự án dùng Scrum
 • Sử dụng Tools quản lý công việc
 • Sử dụng Tools quản lý mã nguồn
 • Tài liệu dự án - Thiết kế chi tiết
 • Tài liệu kiểm thử dự án
 • Tài liệu coding convention, best practice, checklist

B. RP - Real Project Training

 • Tiếp nhận dự án, xây dựng tài liệu 
 • Lên kế hoạch phát triển theo scrum, WBS
 • Thiết kế DB, Cấu trúc dự án
 • Triển khai dự án hàng tuần theo scrum
 • Fixbug - testing, tool kiểm thử
 • Teamworking
 • Build lên host
 • Trỏ domain
 • Release note
 

Giảng viên

Bảng giá và quyền lợi

 • On Job Training & Luyện phỏng vấn – OJTIP (2 tháng): 5.000.000 VNĐ
Ảnh đại diện

Khóa học bao gồm

 • Môn học 2
 • Thời gian học ~ 4 tuần
 • Học viên 308
 • Thi chứng chỉ Không