ReactJS

 • 789 Học viên

Khóa học này dành cho ai?

Là học sinh tốt nghiệp cấp 3, sinh viên cao đẳng hoặc đại học và thậm chí cả người đi làm chưa biết IT

Bạn sẽ học được gì ở khóa học này?

Đủ năng lực để xin việc và đi làm ở các doanh nghiệp IT Outsourcing.

Mô tả khóa học

 • Phần 1: Thiết kế giao diện (20 buổi)
 • Phần 2: Framework UI (20 buổi)

Nội dung khóa học

1. HTML – CSS – JS

 • Lý thuyết cơ bản về một trang web
 • Cấu trúc các thẻ
 • Triển khai thẻ và các attribute
 • Viết CSS
 • Cơ sở cơ bản về JavaScript
 • Javascript điều khiển các thẻ và form

 

2. Bootstrap

 • Cài đặt và hiểu về Boostrap
 • Triển khai layout dạng nhiều cột
 • Triển khai giao diện quản lý đầy đủ

 

3. ReactJS

 • Cáì đặt và chạy thử nghiệm ReactJS trên VSCode
 • Hiểu về Redux vs ReactJS
 • React component  
 • State – Form – Validation – Flux
 • Navigation - Parameter
 • Sử dụng Binding, HttpClient và RestAPI
 • Viết WebAPI và tương tác WebAPI
 • Xử lý dữ liệu trả về dạng JSON từ API
 • Module, Routing, Spec
 • Animations
 • Viết một ví dụ WebAPI đầy đủ
 • Các vấn đề bảo mật và lỗi tấn công

Giảng viên

Bảng giá và quyền lợi

 • HTML/CSS/JS: 3.500.000 VNĐ
 • ReactJS: 3.500.000 VNĐ
Ảnh đại diện

Khóa học bao gồm

 • Môn học 3
 • Thời gian học ~ 10 tuần
 • Học viên 789
 • Thi chứng chỉ Không