Quang Long Biên

Dev tại LTS Group
 • Năm sinh: 1987
 • Năm tốt nghiệp: 2020

Đào Ngọc Hiếu

Dev tại LTS Group
 • Năm sinh: 1998
 • Năm tốt nghiệp: 2022

Đặng Ngọc Giang

Dev tại LTS Group
 • Năm sinh: 1996
 • Năm tốt nghiệp: 2022

Tyler Tr

Ngành Y kiêm Dev tại Mỹ
 • Năm sinh: 1995
 • Năm tốt nghiệp: 2020

Văn Nam

Dev tại FPT Information System
 • Năm sinh: 1997
 • Năm tốt nghiệp: 2020

Văn Khắc Việt

Fullstack Dev tại LTS Group
 • Năm sinh: 1996
 • Năm tốt nghiệp: 2021

Hoàng Duy Trường

Dev tại Creative Force
 • Năm sinh: 1998
 • Năm tốt nghiệp: 2019

Hường Nguyễn

Dev tại D2T Software
 • Năm sinh: 1994
 • Năm tốt nghiệp: 2020

Phương Chi

Dev tại HBLAB JSC
 • Năm sinh: 1995
 • Năm tốt nghiệp: 2020

Phạm Huế

Dev tại BlockHeadWorks - Nhật Bản
 • Năm sinh: 1998
 • Năm tốt nghiệp: 2019

Trang Nguyễn

Consultant tại Nhật
 • Năm sinh: 1993
 • Năm tốt nghiệp: 2013

Nguyễn Đức Toàn

Dev dự án – LTS Group
 • Năm sinh: 1998
 • Năm tốt nghiệp: 2019