Nguyễn Đồng Khánh

Giám đốc điều hành - LTS Edu
Giám đốc công nghệ - LTS Group
  • 16 năm kinh nghiệm lập trình
  • 16 năm kinh nghiệm giảng dạy

Lưu Quang Tuấn

Lead Mentor
  • 5 năm kinh nghiệm lập trình
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Đỗ Quang Anh

Mentor
  • 5 năm kinh nghiệm lập trình
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nguyễn Duy Quyền

Mentor
  • 5 năm kinh nghiệm lập trình
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nguyễn Việt Anh

Mentor

Trần Minh Quân

Mentor

Nguyễn Hà Nam

Mentor

Nguyễn Trung Kiên

Mentor

Hà Linh Chi

Mentor

Lê Văn Thuận

Mentor

Bùi Chí Hiếu

Mentor

Phạm Hùng Lương

Mentor

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Mentor

Nghê Ngọc Minh

Technical Leader - LTS Group
Quản lý chuyên môn - LTS Edu
  • 10 năm kinh nghiệm lập trình
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy