Giới thiệu về Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, thông dịch, hướng đối tượng, đa mục đích và cũng là một ngôn ngữ lập trình động. Nó được tạo ra bởi Guido van Rossum trong giai đoạn 1985-1990. Giống như Perl, mã nguồn Python hiện có sẵn theo giấy phép GNU (GPL). Hướng dẫn này cung cấp đủ hiểu biết về ngôn ngữ lập trình Python.

Tại sao phải học Python?

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đơn giản, dễ học, mạnh mẽ, cấp cao. Python có cấu trúc cú pháp ít hơn các ngôn ngữ khác.

 • Python được thông dịch: Python được trình thông dịch xử lý trong thời gian chạy. Bạn không cần phải biên dịch chương trình của mình trước khi thực hiện nó. Nó tương tự với PERL và PHP.
 • Python là tương tác (Interactive): Tại một dấu nhắc Python (command line) bạn có thể tương tác trực tiếp với trình thông dịch để viết chương trình Python.
 • Python là hướng đối tượng: Python hỗ trợ kỹ thuật lập trình hướng đối tượng hoặc kỹ thuật lập trình đóng gói mã trong các đối tượng.
 • Python là ngôn ngữ của người mới bắt đầu: Python là ngôn ngữ tuyệt vời cho các lập trình viên mới bắt đầu và hỗ trợ phát triển một loạt các ứng dụng từ xử lý văn bản đơn giản, lập trình web, cho đến lập trình game.

Đặc điểm của Python

Sau đây là các đặc điểm quan trọng của Lập trình Python :

 • Nó hỗ trợ các phương pháp lập trình thủ tục và có cấu trúc cũng như OOP.
 • Nó có thể được sử dụng như một ngôn ngữ kịch bản hoặc có thể được biên dịch thành mã byte để xây dựng các ứng dụng lớn.
 • Nó cung cấp các kiểu dữ liệu động ở mức rất cao và hỗ trợ kiểm tra kiểu động.
 • Nó hỗ trợ thu gom rác tự động.
 • Nó có thể dễ dàng tích hợp với CC++, COM, ActiveX, CORBA và Java.

Hello World bằng Python.

Chỉ để cung cấp cho bạn một chút hứng thú về Python, tôi sẽ cung cấp cho bạn một chương trình Python Hello World nhỏ thông thường

print ("Hello, Python!");

Các tính năng của Python

 • Dễ học: Python có ít từ khóa, cấu trúc đơn giản và cú pháp được định nghĩa rõ ràng. Điều này cho phép người mới học tiếp cận ngôn ngữ một cách nhanh chóng.
 • Dễ đọc: Mã Python được định nghĩa rõ ràng hơn và có thể nhìn thấy bằng mắt.
 • Dễ bảo trì: Mã nguồn của Python khá dễ bảo trì.
 • Một thư viện tiêu chuẩn rộng: Phần lớn thư viện của Python rất dễ đính kèm và đa nền tảng tương thích trên UNIX, Windows và Macintosh.
 • Chế độ tương tác: Python có hỗ trợ cho chế độ tương tác cho phép kiểm tra tương tác và debug.
 • Portable: Python có thể chạy trên nhiều nền tảng phần cứng khác nhau và có cùng giao diện trên tất cả các nền tảng.
 • Có thể mở rộng: Bạn có thể thêm các module cấp thấp vào trình thông dịch Python. Các module này cho phép các lập trình viên thêm hoặc tùy chỉnh các công cụ của mình để hiệu quả hơn.
 • Cơ sở dữ liệu: Python cung cấp phương thức giao tiếp cho tất cả các cơ sở dữ liệu.
 • Lập trình GUI: Python hỗ trợ các ứng dụng GUI có thể được tạo và chuyển sang nhiều cuộc gọi hệ thống, thư viện và hệ thống cửa sổ, như Windows MFC, Macintosh và hệ thống X Window của Unix.
 • Khả năng mở rộng: Python cung cấp cấu trúc và hỗ trợ tốt hơn cho các chương trình lớn hơn so với kịch bản lệnh shell.

Đối tượng

Đây là hướng dẫn Python được thiết kế cho các lập trình viên phần mềm, những người cần phải học ngôn ngữ lập trình Python từ đầu.

Điều kiện tiên quyết

Bạn nên có hiểu biết cơ bản về các thuật ngữ Lập trình Máy tính. Hiểu biết cơ bản về bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào là một lợi thế.