Lập trình SQL là gì? Ngôn ngữ lập trình SQL - Ngôn ngữ SQL Server

Lập trình SQL (Structured Query Language) là quá trình viết và thực thi các truy vấn SQL để tương tác với cơ sở dữ liệu. SQL (Structured Query Language) không phải là một ngôn ngữ lập trình theo định nghĩa truyền thống. SQL được thiết kế chủ yếu để tương tác với và quản lý cơ sở dữ liệu, không phải để viết các chương trình hay ứng dụng như các ngôn ngữ lập trình thông thường.

Top 10 ngôn ngữ lập trình Web tốt nhất, thông dụng nhất hiện nay 2023

Không có ngôn ngữ lập trình Web "tốt nhất" mà phù hợp với mọi dự án. Sự lựa chọn của ngôn ngữ thường phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án, sở thích và kinh nghiệm của đội ngũ phát triển.

Javascript có phải là ngôn ngữ lập trình không? JS là Frontend hay Backend?

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình. JavaScript được sử dụng rộng rãi trong phát triển web để tạo các tương tác trang web, thêm tính năng động, kiểm tra dữ liệu, và thực hiện các nhiệm vụ phía client. JavaScript cũng có thể được sử dụng để phát triển ứng dụng máy chủ thông qua các môi trường như Node.js. Javascript có thể hoạt động linh hoạt ở cả phía Frontend và Backend.

Từ khóa “This” trong JavaScript – Cách đưa “This” vào trong Lexical-Scope thay vì Dynamic-Scope

Trong JavaScript, execution context là môi trường mà một hàm thực thi trong đó. Tất cả các execution context đều có giai đoạn tạo và giai đoạn thực thi.

10 Thứ lập trình viên cần phải học

Một sinh viên tốt nghiệp khoa học máy tính có thể làm gì để chuẩn bị cho sự nghiệp phát triển và lập trình phần mềm? Bạn đã lập trình được một thời gian và muốn học lập trình thì bạn có thể nghĩ về điều gì làm nên một lập trình viên giỏi. Bài viết này sẽ chia sẻ 10 điều mà tôi tin rằng mọi lập trình viên nên biết.