Không có ngôn ngữ lập trình Web "tốt nhất" mà phù hợp với mọi dự án. Sự lựa chọn của ngôn ngữ thường phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án, sở thích và kinh nghiệm của đội ngũ phát triển.

Mục lục:

 1. Top 10 ngôn ngữ lập trình tốt nhât, thông dụng nhất hiện nay trên thế giới 2023
 2. Lập trình web cần học những gì

1. Top 10 ngôn ngữ lập trình tốt nhât, thông dụng nhất hiện nay trên thế giới 2023

Không có ngôn ngữ lập trình Web "tốt nhất" mà phù hợp với mọi dự án. Sự lựa chọn của ngôn ngữ thường phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án, sở thích và kinh nghiệm của đội ngũ phát triển.

Dưới đây là một số ngôn ngữ phổ biến được sử dụng cho phát triển Web:

 1. JavaScript:

  • Ưu điểm: Chạy trực tiếp trên trình duyệt, đa nhiệm, linh hoạt, có nhiều thư viện và framework phổ biến như React, Angular, và Vue.js.
  • Sử dụng cho: Phía người dùng (front-end) và phía máy chủ (Node.js).
  • javascript
 2. HTML/CSS:

  • Ưu điểm: Cơ bản và không thể thiếu cho phát triển web. HTML định nghĩa cấu trúc, CSS quản lý kiểu dáng.
  • Sử dụng cho: Xây dựng và thiết kế giao diện người dùng.
  • HTML/CSS
 3. Python:

  • Ưu điểm: Đơn giản, đọc dễ, đa nhiệm, sử dụng rộng rãi. Có nhiều framework như Django cho phát triển web.
  • Sử dụng cho: Phía máy chủ (back-end), khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo.
  • python
 4. SQL:

  • Ưu điểm: Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu chuẩn, quản lý và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả.
  • Sử dụng cho: Truy vấn cơ sở dữ liệu.
  • SQL
 5. TypeScript:

  • Ưu điểm: Mở rộng của JavaScript với kiểu dữ liệu tĩnh, giúp giảm lỗi và dễ bảo trì.
  • Sử dụng cho: Phía người dùng (front-end), đặc biệt trong các dự án lớn.
  • typescript
 6. Bash/Shell (all shells):

  • Ưu điểm: Quản lý hệ thống, kịch bản, tự động hóa công việc, tương tác với hệ thống.
  • Sử dụng cho: Quản lý hệ thống, lập trình kịch bản.
  • Bash/Shellscript
 7. Java:

  • Ưu điểm: Đa nhiệm, chạy trên nhiều nền tảng, ổn định, sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp.
  • Sử dụng cho: Phía máy chủ (back-end), ứng dụng Android, các hệ thống lớn.
  • java
 8. C#:

  • Ưu điểm: Ổn định, phát triển ứng dụng Windows, tích hợp chặt chẽ với .NET Framework.
  • Sử dụng cho: Phát triển ứng dụng Windows, web, và ứng dụng .NET.
  • C#.Net
 9. C++:

  • Ưu điểm: Hiệu suất cao, mạnh mẽ, được sử dụng trong phát triển hệ thống và ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao.
  • Sử dụng cho: Hệ thống nhúng, đồ họa máy tính, game, ứng dụng hiệu suất cao.
  • C++
 10. PHP:

  • Ưu điểm: Dễ học, sử dụng rộng rãi trong phát triển web, đặc biệt là với các hệ thống quản lý nội dung (CMS) như WordPress.
  • Sử dụng cho: Phía máy chủ (back-end) của ứng dụng web.
  • PHP

Nhớ rằng tình hình công nghệ thay đổi nhanh chóng và xu hướng có thể thay đổi. Đối với thông tin cập nhật nhất, hãy kiểm tra các nguồn tin cậy và cộng đồng phát triển web.

>> Tham khảo các xu hướng công nghệ, lương thưởng và độ phổ biến của các ngôn ngữ tại khảo sát của StackOverFlow 2023

2.Lập trình web cần học những gì ? Các trang web dạy lập trình miễn phí

Lập trình viên web nên quan tâm tới: ngôn ngữ lập trình phù hợp cho dự án như C#/Java/Javascript/Python/PHP/Ruby/Golang, HTML/CSS, Framework và thư viện, Cơ sở dữ liệu, API, Server, Bảo mật, Debug, các kĩ năng mềm...

>> Tham khảo ngay: Lập trình web cần học những gì? các trang web dạy lập trình miễn phí