Từ khóa “This” trong JavaScript – Cách đưa “This” vào trong Lexical-Scope thay vì Dynamic-Scope

Trong JavaScript, execution context là môi trường mà một hàm thực thi trong đó. Tất cả các execution context đều có giai đoạn tạo và giai đoạn thực thi.

OOP cơ bản (P2) : Đầy đủ về tính trừu tượng

Tiếp tục series về OOP, bài viết phân tích đầy đủ về tính trừu tượng.

OOP cơ bản (P1) : Đầy đủ về tính đóng gói

Một bài phân tích tương đối đầy đủ các góc cạnh về việc sử dụng tính đóng gói trong OOP

Tài liệu lập trình Java Spring MVC

Tên tài liệu : Tài liệu lập trình Java Spring MVC – ĐH FPT Tác giả : ĐH FPT Polytechnic Số ebook: 17 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Format : PDF Thể loại : Programming/Java/Spring

Giáo trình Bài tập Kĩ thuật Lập trình C

Cuốn sách này được xem như tài liệu hướng dẫn từng bước cho Học Sinh – Sinh Viên của Trường trong việc học và áp dụng kiến thức lý thuyết trên lớp một cách thành thạo và sâu rộng.

“Learn C The Hard Way”

Với ebook này bạn sẽ học lập trình C bằng cách thực hành thông qua 52 bài tập sáng tạo vô cùng tuyệt vời. Tập gõ mã code của tác giả một cách chính xác. Sau đó tập sửa lỗi của bạn. Xem cách chương trình chạy. Học cách làm thế nào để suy nghĩ hiệu quả hơn về mã code; làm thế nào để tìm và sửa chữa những lỗi hiệu quả hơn rất nhiều.

“Core Java Volume I & II 10th Edition”

Nếu bạn muốn học tốt Java thì tuyệt đối không thể bỏ qua cuốn này. Thay vì yêu cầu bạn phải làm cái này hoặc cái kia, tác giả giải thích rất chi tiết tại sao bạn phải làm vấn đề đó. Nhờ đó, bạn sẽ nhớ kiến thức lâu hơn vì hiểu rõ tận gốc. Khá thú vị và hay ho phải không nào.