Với ebook này bạn sẽ học lập trình C bằng cách thực hành thông qua 52 bài tập sáng tạo vô cùng tuyệt vời. Tập gõ mã code của tác giả một cách chính xác. Sau đó tập sửa lỗi của bạn. Xem cách chương trình chạy. Học cách làm thế nào để suy nghĩ hiệu quả hơn về mã code; làm thế nào để tìm và sửa chữa những lỗi hiệu quả hơn rất nhiều.

tải tại đây