4 tính chất OOP C#, các Framework phát triển C#

4 Tính chất của lập trình hướng đối tượng (OOP) trong C# bao gồm: Kế thừa (Inheritance), Đóng gói (Encapsulation), Đa hình (Polymorphism), và Trừu tượng (Abstraction). 1 số framework phổ biến dùng để phát triển C# như: .Net Framework, .Net Core, ASP.NET, Entity Framework, Xamarin, WPF (Windows Presentation Foundation)...

Lập trình Dotnet là gì? Dotnet Core là gì? Dotnet Framework là gì?

Lập trình .NET (viết tắt của DotNET) là quá trình viết mã nguồn sử dụng ngôn ngữ lập trình C# hoặc một số ngôn ngữ khác được hỗ trợ bởi .NET Framework hoặc .NET Core (nay là .NET 5 và .NET 6). .NET là một nền tảng phát triển ứng dụng của Microsoft, được sử dụng rộng rãi để xây dựng các loại ứng dụng khác nhau bao gồm ứng dụng desktop, ứng dụng web, ứng dụng di động và ứng dụng phân tán.

Ứng dụng của C#, Ưu nhược điểm của C# - So sánh Java và C#

C# (C Sharp) được ứng dụng để viết ứng dụng Windows, di động, web, IoT, dữ liệu, Data analysis, Game... Java và C# là các ngôn ngũ lập trình phổ biến nhất hiện nay, vậy C# hay Java thì ngôn ngữ nào ưu việt hơn ?

C#.Net là gì ? C# khác gì C++ ? C# làm được gì, dùng để làm gì ?

C# (hay còn gọi là C Sharp) là một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft. Nó thuộc về họ ngôn ngữ C và được thiết kế đặc biệt cho việc phát triển ứng dụng trên nền tảng .NET Framework và .NET Core (nay được gọi là .NET) của Microsoft.