Nên học Java hay Javascript hay Python? So sánh Javascript và Python

Nếu muốn phát triển trang web, học JavaScript. Java thích hợp cho ứng dụng di động và các dự án lớn, trong khi Python linh hoạt và dễ học, phù hợp cho nhiều lĩnh vực như phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.