OOP cơ bản (P2) : Đầy đủ về tính trừu tượng

Tiếp tục series về OOP, bài viết phân tích đầy đủ về tính trừu tượng.

OOP cơ bản (P1) : Đầy đủ về tính đóng gói

Một bài phân tích tương đối đầy đủ các góc cạnh về việc sử dụng tính đóng gói trong OOP

Làm sao để trở thành lập trình viên nhanh nhất & bao lâu?

Nếu bạn đang băn khoăn không biết mình có nên học để trở thành dev không thì đây là 1 vài lý do để cân nhắc

Đổi nghề thành công nhờ Hvit Clan

Tôi đã từng là sinh viên ngành xây dựng, quyết định đổi nghề tưởng thật khó nhưng nhờ Hvit-Clan đã giúp tôi làm được điều đó...

Tự học so với học ở Hvit Clan

Một sinh viên khi học hết năm hai nhưng kiến thức, hay định hướng mục tiêu cho học tập gần như là không có, mình bắt đầu ngồi tự học nhưng thất bại ...

Kiếm việc làm trong hơn 2 tháng

Dù thời gian không quá dài nhưng mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh và đã thay đổi toàn bộ đối với bản thân tôi...