30+ Các câu hỏi phỏng vấn Fresher Java

Tổng hợp một số câu hỏi phỏng vấn dành cho Fresher với ngôn ngữ lập trình Java

Java Web cần học những gì ? Học lập trình web bằng Java

Để học phát triển ứng dụng web bằng Java, người học cần nắm vững: Ngôn ngữ lập trình Java, HTML, CSS, và JavaScript, Servlets và JSP, Framework web Java, Quản lý CSDL, RESTful API, Kiến thức về front-end frameworks và công cụ...

Lập trình hướng đối tượng Java là gì? 4 tính chất của OOP Java

Lập trình hướng đối tượng Java (Object-Oriented Programming, OOP) là một phong cách lập trình phát triển dựa trên các khái niệm về các "đối tượng" (objects) và cách chúng tương tác với nhau trong Java.

Lập trình viên Java là gì ? Lập trình viên Java cần gì ?

Lập trình viên Java là những người viết mã nguồn sử dụng ngôn ngữ lập trình Java để tạo ra các ứng dụng, phần mềm và các dịch vụ khác. Lập trình viên Java cần phải có một loạt các kỹ năng và kiến thức để có thể phát triển và duy trì các ứng dụng sử dụng ngôn ngữ lập trình Java.

Java Spring Boot là gì ? Java Spring MVC là gì ? Spring Framework là gì ?

Java Spring Boot là một Framework nhỏ hơn thuộc Spring Framework, giúp phát triển ứng dụng dựa trên ngôn ngữ lập trình Java, trong khi Java Spring MVC (Model-View-Controller) là một mô hình thiết kế phần mềm dựa trên Spring Framework.