So sánh AngularJS và ReactJS và VueJS, So sánh NodeJS và ReactJS

AngularJS, ReactJS hay VueJS đều là những thư viện (hoặc framework) Javascript được dùng nhiều nhất hiện nay trong lập trình Frontend, vậy giữa những công nghệ này có điểm gì khác nhau ? Khi nào thì sử dụng chúng ?

ReactJS dùng để làm được gì? Ưu nhược điểm của ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript được phát triển bởi Facebook, được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (UI) hiệu quả và linh hoạt. ReactJS đang là một trong những thư viện Front-end mạnh mẽ nhất hiện tại, tuy nhiên cũng đem đến khó khăn cho người mới tiếp xúc.

Bài 20 - Best Practices

Trong chương này, chúng tôi sẽ liệt kê các phương pháp, phương pháp và kỹ thuật React hay nhất sẽ giúp chúng tôi luôn nhất quán trong quá trình phát triển ứng dụng.

Bài 19 - Các component thứ tự cao hơn

Các component bậc cao hơn là các hàm JavaScript được sử dụng để thêm các chức năng bổ sung vào component hiện có. Các hàm này thuần túy , có nghĩa là chúng đang nhận dữ liệu và trả về các giá trị theo dữ liệu đó.

Bài 18 - Animations trong ReactJS

Trong chương này, chúng ta sẽ học cách tạo hoạt ảnh cho các phần tử bằng React.

Bài 17 - Sử dụng Flux

Trong chương này, chúng ta sẽ học cách triển khai mẫu dòng trong các ứng dụng React. Chúng tôi sẽ sử dụng khung Redux . Mục tiêu của chương này là trình bày ví dụ đơn giản nhất về mọi phần cần thiết để kết nối Redux và React .

Bài 16 - Khái niệm Flux

Flux là một khái niệm lập trình, trong đó dữ liệu là một hướng . Dữ liệu này đi vào ứng dụng và chảy qua ứng dụng theo một hướng cho đến khi hiển thị trên màn hình.

Bài 15 - Router trong ReactJS

Trong chương này, chúng ta sẽ học cách thiết lập router cho một ứng dụng.

Bài 14 - Keys trong ReactJS

Các Keys React hữu ích khi làm việc với các component được tạo động hoặc khi danh sách của bạn bị người dùng thay đổi. Đặt giá trị khóa sẽ giữ cho các component của bạn được nhận dạng duy nhất sau khi thay đổi.

Bài 13 - Refs trong ReactJS

Các ref được sử dụng để trả về một tham chiếu đến phần tử. Refs nên tránh trong hầu hết các trường hợp, tuy nhiên, chúng có thể hữu ích khi chúng ta cần các phép đo DOM hoặc để thêm các phương thức vào các component.

Bài 12 - Events trong ReactJS

Trong chương này, chúng ta sẽ học cách sử dụng các sự kiện.

Bài 11 - Forms trong ReactJS

Trong chương này, chúng ta sẽ học cách sử dụng các biểu mẫu trong React.

Bài 10 - Component Life Cycle

Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về component lifecycle methods.

Bài 9 - Component API trong ReactJS

Trong chương này, chúng tôi sẽ giải thích component API React. Chúng ta sẽ thảo luận về ba phương thức: setState (), forceUpdate và ReactDOM.findDOMNode ()

Bài 8 - Props Validation trong ReactJS

Xác nhận thuộc tính là một cách hữu ích để buộc sử dụng đúng các component. Điều này sẽ giúp trong quá trình phát triển để tránh các lỗi và sự cố trong tương lai, khi ứng dụng trở nên lớn hơn. Nó cũng làm cho code dễ đọc hơn, vì chúng ta có thể thấy cách sử dụng từng component.

Bài 7 - Tổng quan về Props trong ReactJS

Sự khác biệt chính giữa state và props là props không biến đổi. Đây là lý do tại sao các component cha phải xác định trạng thái có thể cập nhật và thay đổi, trong khi các component con chỉ nên truyền dữ liệu từ trạng thái bằng cách sử dụng props

Bài 6 - State trong ReactJS

State là nơi bắt nguồn của dữ liệu. Chúng ta nên luôn cố gắng làm cho trạng thái của mình đơn giản nhất có thể và giảm thiểu số lượng các thành phần trạng thái. Ví dụ: nếu chúng ta có mười thành phần cần dữ liệu từ trạng thái, chúng ta nên tạo một thành phần chứa sẽ giữ trạng thái cho tất cả chúng.

Bài 5 - Components trong ReactJS

Trong chương này, chúng ta sẽ học cách kết hợp các component để làm cho ứng dụng dễ bảo trì hơn. Cách tiếp cận này cho phép cập nhật và thay đổi các component của bạn mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của trang.

Bài 4 - JSX trong ReactJS

React sử dụng JSX để tạo khuôn mẫu thay vì JavaScript thông thường.

Bài 3 - Thiết lập môi trường trong react

Trong chương này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập một môi trường để phát triển React thành công. 

Bài 2 - Tổng quan về ReactJS

ReactJS là thư viện JavaScript được sử dụng để xây dựng các thành phần UI có thể tái sử dụng. React được sử dụng tại Facebook trong production, và instagram được viết hoàn toàn trên React

Bài 1 - Giới thiệu về ReactJS

React là một thư viện front-end do Facebook phát triển. Nó được sử dụng để xử lý lớp (view layer) cho các ứng dụng web và thiết bị di động. ReactJS cho phép chúng ta tạo các thành phần UI có thể tái sử dụng. Nó hiện là một trong những thư viện JavaScript phổ biến nhất và có nền tảng vững chắc cũng như cộng đồng lớn đằng sau nó.