JavaScript là một ngôn ngữ lập trình. JavaScript được sử dụng rộng rãi trong phát triển web để tạo các tương tác trang web, thêm tính năng động, kiểm tra dữ liệu, và thực hiện các nhiệm vụ phía client. JavaScript cũng có thể được sử dụng để phát triển ứng dụng máy chủ thông qua các môi trường như Node.js. Javascript có thể hoạt động linh hoạt ở cả phía Frontend và Backend.

Mục lục:

 1. Javascript là gì? Javascript có phải là ngôn ngữ lập trình không?
 2. Javascript là Frontend hay Backend?

1. Javascript là gì? Javascript có phải là ngôn ngữ lập trình không?

Javascript (viết tắt là JS) là một ngôn ngữ lập trình đa dụng và đa nền tảng, ban đầu được tạo ra để cung cấp khả năng tương tác với trình duyệt web.

javascript

Dưới đây là một số chi tiết hơn về JavaScript:

 1. Loại ngôn ngữ: JavaScript là một ngôn ngữ lập trình dựa trên văn bản, còn được gọi là ngôn ngữ kịch bản (scripting language). Nó không yêu cầu viết mã nguồn gốc mà cần phải được biên dịch trước khi thực thi, như các ngôn ngữ lập trình truyền thống.

 2. Sử dụng chính: JavaScript được sử dụng chủ yếu trong phát triển ứng dụng web. Nó thường được nhúng trực tiếp vào trang HTML và thực thi trên trình duyệt của người dùng. JavaScript có thể thực hiện nhiều chức năng như xử lý sự kiện người dùng, thay đổi nội dung trang web, kiểm tra dữ liệu, và tạo giao diện người dùng động.

 3. Cú pháp: JavaScript có cú pháp dễ đọc và hiểu, với nhiều đặc điểm giống các ngôn ngữ lập trình khác như C++ và Java. Cú pháp JavaScript dựa trên các dòng lệnh và các khối lệnh, cùng với việc sử dụng biến và hàm để tổ chức mã nguồn.

 4. Phạm vi sử dụng: Ban đầu, JavaScript được thiết kế cho phía client (client-side scripting) và thực thi trên trình duyệt web của người dùng. Tuy nhiên, với sự phát triển của Node.js, JavaScript cũng có thể được sử dụng phía máy chủ (server-side scripting) để xây dựng ứng dụng máy chủ và ứng dụng đa nền tảng.

 5. Cộng đồng và thư viện: JavaScript có một cộng đồng phát triển mạnh mẽ và đa dạng với rất nhiều thư viện và framework hữu ích như React, Angular, Vue.js, và nhiều thư viện khác để giúp phát triển ứng dụng web một cách hiệu quả.

Tóm lại, JavaScript là một ngôn ngữ lập trình quan trọng trong phát triển ứng dụng web và máy chủ. Nó cung cấp khả năng tạo ra các trải nghiệm web tương tác và động, và đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các ứng dụng hiện đại trên internet.

2. Javascript là Frontend hay Backend?

 

JavaScript có thể được sử dụng cả ở phía frontend (mặt trước) và backend (mặt sau) của ứng dụng.

Điều này tùy thuộc vào cách bạn sử dụng ngôn ngữ này:

1. JavaScript ở phía Frontend:

 

javascript frontend framework

 • Mục đích: JavaScript phía frontend được sử dụng để tạo trải nghiệm người dùng tương tác trên trình duyệt web.
 • Ví dụ: Sử dụng JavaScript để kiểm tra thông tin đăng nhập, xử lý biểu mẫu, tạo hiệu ứng động, thay đổi nội dung trang mà không cần tải lại trang, và tương tác với người dùng qua các sự kiện như nhấp chuột và gõ phím.
 • Các framework phía frontend: React, Angular, Vue.js, jQuery là một số ví dụ của các công cụ và framework JavaScript được sử dụng để phát triển phần giao diện người dùng của ứng dụng web

2.JavaScript ở phía Backend:

nodejs

 • Mục đích: JavaScript phía backend được sử dụng để xử lý các yêu cầu từ phía client (frontend) và thực hiện các nhiệm vụ máy chủ như quản lý cơ sở dữ liệu, xử lý logic kinh doanh, xây dựng API, và cung cấp dữ liệu cho phía client.
 • Ví dụ: Sử dụng JavaScript phía backend để xây dựng các ứng dụng máy chủ, quản lý tài khoản người dùng, xử lý thanh toán, và gửi dữ liệu động từ máy chủ đến client.
 • Công cụ phía backend: Node.js là môi trường chạy JavaScript phía máy chủ phổ biến, cùng với Express.js, Nest.js, và các framework khác dành cho phát triển ứng dụng máy chủ bằng JavaScript.

Tóm lại, JavaScript có thể được sử dụng cả ở phía frontend và backend của ứng dụng web để tạo và quản lý cả hai phần cùng một ứng dụng. Điều này cho phép phát triển toàn diện ứng dụng web với cùng một ngôn ngữ lập trình, cung cấp tích hợp và hiệu suất tốt hơn.

>> Tham khảo: Khóa học Frontend với HTML/CSS, Javscript và các framework như VueJS, ReactJS