Fullstack Developer là một loại công việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Người làm công việc này được yêu cầu có khả năng làm việc trên cả hai phần của một ứng dụng hoặc hệ thống phần mềm: phía frontend và phía backend.

Mục lục:

 1. Fullstack Developer là gì?
 2. Học Fullstack cần những gì ?
 3. Lộ trình học Full Stack - Học lập trình Full-stack cùng LTS Edu


1. Fullstack Developer là gì ? Full-stack Web Developer là gì ?

Dễ hiểu hơn, bạn có thể coi Fullstack Developer là một "kỹ sư đa năng" trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Họ giống như người nắm vững cả hai "mặt trái và phải" của một ứng dụng web hoặc phần mềm. Full-stack Web Developer là một khái niệm nhỏ hơn của Fullstack Developer, chỉ bao gồm các kĩ sư phần mềm phát triển ứng dụng web (trang web).

Fullstack Developer

Dưới đây là một số điểm cụ thể để giải thích:

1.Toàn diện: Fullstack Developers không chỉ làm việc trên một phần cụ thể của dự án, mà họ có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong quá trình phát triển, từ thiết kế giao diện và tương tác người dùng đến xây dựng hệ thống nền tảng và quản lý dữ liệu.

2.Sự liên kết: Họ chịu trách nhiệm kết nối phần Frontend (giao diện người dùng) và Backend (xử lý dữ liệu) để tạo ra một ứng dụng hoàn chỉnh và có khả năng làm việc thông suốt.

3.Sự đa nhiệm: Fullstack Developers có thể chuyển đổi giữa các vai trò Frontend và Backend tùy theo yêu cầu của dự án hoặc công ty. Điều này đòi hỏi họ phải linh hoạt và thích nghi.

4.Sự hiểu biết sâu rộng: Họ có kiến thức sâu rộng về nhiều ngôn ngữ lập trình, công nghệ và khung làm việc, giúp họ có khả năng xử lý mọi khía cạnh của phát triển phần mềm.

5.Tích hợp và tối ưu hóa: Fullstack Developers có thể tối ưu hóa cả phần Frontend và Backend để cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng cuối.

6.Tư duy toàn diện: Họ phải có tư duy toàn diện để hiểu cách các phần của hệ thống liên quan đến nhau và tương tác với nhau một cách hợp lý.

Tóm lại, Fullstack Developer không chỉ là người biết lập trình cả phía Frontend Backend, mà còn là người có khả năng đảm nhận nhiều vai trò và hiểu rõ cách các phần khác nhau của một ứng dụng hoặc hệ thống tương tác với nhau. Điều này giúp họ tham gia vào các dự án phát triển phần mềm một cách toàn diện và hiệu quả.

2. Học Fullstack cần những gì ? Full stack Developer cần học những gì ?

Để học và trở thành một Fullstack Developer, bạn cần phải nắm vững một loạt kiến thức và kỹ năng trong cả hai phía phát triển phần mềm: phía Frontend và phía Backend. Dưới đây là danh sách các yếu tố quan trọng cần thiết:

Học Fullstack cần những gì

1. Ngôn ngữ lập trình và Framework:

 • Phía Frontend: Học một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình và khung làm việc cho phía Frontend như HTML, CSS, JavaScript và các khung làm việc phổ biến như React, Angular, Vue.js.
 • Phía Backend: Nắm vững một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phía Backend như Python, Java, Ruby, Node.js và các framework như Express, Django, Ruby on Rails, hoặc Spring Boot.

2. Cơ sở dữ liệu:

 • Hiểu biết về cơ sở dữ liệu, bao gồm kiến thức về SQL để thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, PostgreSQL, và kiến thức về NoSQL nếu cần thiết (ví dụ: MongoDB).

3. API và giao tiếp giữa Frontend và Backend:

 • Hiểu cách xây dựng và sử dụng API (RESTful hoặc GraphQL) để cho phép các phần của ứng dụng giao tiếp với nhau.

4. Quản lý mã nguồn:

 • Sử dụng Git hoặc một hệ thống quản lý mã nguồn để theo dõi và quản lý mã nguồn dự án.

5. Kiến thức về các công cụ và kỹ thuật phát triển phần mềm:

 • Hiểu biết về các công cụ phát triển phần mềm như IDEs (Integrated Development Environments), trình biên dịch, trình gỡ lỗi, và các công cụ kiểm thử.
 • Kiến thức về các kỹ thuật phát triển như thiết kế giao diện người dùng, quản lý phiên bản, và kiểm thử phần mềm.

6. Kiến thức về bảo mật:

 • Hiểu về các vấn đề bảo mật phát sinh trong phát triển phần mềm và biết cách bảo vệ ứng dụng khỏi các mối đe dọa.

7. Kỹ năng giải quyết vấn đề:

 • Phát triển khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề phức tạp trong phát triển phần mềm.

8. Học liên tục:

 • Công nghệ thay đổi nhanh chóng, vì vậy bạn cần có tinh thần học liên tục để cập nhật kiến thức và kỹ năng của mình.

9. Xây dựng dự án thực tế:

 • Tạo ra các dự án thực tế hoặc tham gia vào các dự án mã nguồn mở để thực hành và làm quen với các kỹ năng thực tế trong phát triển phần mềm.

Fullstack Development là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự cam kết trong việc nắm vững các khía cạnh khác nhau của phát triển phần mềm. Có thể bạn sẽ bắt đầu từ một phía (Frontend hoặc Backend) và sau đó mở rộng kiến thức và kỹ năng của mình sang phía còn lại để trở thành một Fullstack Developer đích thực.

>> Tham khảo khóa học Java và C#.Net Fullstack Developer dành cho người mới bắt đầu

3.Lộ trình học Full Stack - Học lập trình Full-stack cùng LTS Edu

Các bạn cùng tham khảo lộ trình học lập trình Full stack Java và C#.Net tại LTS Edu như sau:

Lộ trình C#.Net Fullstack Developer:

Lộ trình C#.Net Fullstack Developer

Lộ trình Java Fullstack Developer:

Lộ trình Java Fullstack Developer