Trong một cuộc phỏng vấn Bill Gates. Người phỏng vấn hỏi ông: ”Thưa ông, bí quyết thành công của ông là gì?”
🌵 Bill Gates lấy một tờ Séc từ cuốn sổ Séc của mình, đưa cho người phỏng vấn và bảo cô điền con số cô muốn. Người phỏng vấn nói:”Ý tôi không phải như vậy, thưa ông”, rồi cô nhắc lại câu hỏi ban đầu theo cách khác.
🌱Ông vẫn trả lời theo cách cũ, đưa cho cô tờ séc mà cô đã từ chối nhưng cô vẫn từ chối.
🌵 Ông xé tờ Séc rồi đáp lời cô: “Bí quyết thành công của tôi là tôi không bỏ qua cơ hội như cô vừa nãy đã bỏ qua. Lẽ ra cô đã có thể thành phát thanh viên giàu nhất thế giới rồi đó.”
🐣BÀI HỌC RÚT RA LÀ:
🐥 Không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy mẩu tin này, và không phải lúc nào bạn cũng có quyết tâm học lập trình. Vì thế, nếu bất cứ khi nào có cơ hội, bạn phải nắm lấy ngay!
>> Fullstack: (link)
>>
---
Hvit....