Lập trình Backend là quá trình phát triển phần mềm và ứng dụng web tập trung vào xây dựng và duy trì phần của hệ thống ứng dụng chạy phía máy chủ, trong khi đó Backend Developer là người lập trình phụ trách phần Backend trên. Để có thể trở thành lập trình viên Backend (Backend Developer), các bạn cần phải học về: ngôn ngữ lập trình Backend (Java,C#..), cơ sở dữ liệu, API, Framework, bảo mật ....

Mục lục:

 1. Lập trình Backend là gì? Back end Developer là gì ?
 2. Back-end cần học gì? Lộ trình học Backend - Backend Developer Roadmap 2023

1.Lập trình Backend là gì? Back end Developer là gì ?

Lập trình Backend là quá trình phát triển phần mềm và ứng dụng web tập trung vào xây dựng và duy trì phần của hệ thống ứng dụng chạy phía máy chủ, trong khi đo Backend Developer là người lập trình phụ trách phần Backend trên. Backend Developers thường tham gia vào việc xây dựng các hệ thống và logic phía máy chủ, quản lý cơ sở dữ liệu, xây dựng API (Application Programming Interface), và thực hiện các tác vụ liên quan đến xử lý logic kinh doanh.

Lập trình Backend là gì? Back end Developer là gì ?

Công việc của một Backend Developer trong lập trình Back-end bao gồm:

 1. Quản lý Server: Máy chủ là nền tảng cơ bản cho phần Backend, nơi mà ứng dụng web hoặc dịch vụ chạy. Máy chủ có thể được triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau như máy chủ vật lý, máy chủ ảo, hoặc các dịch vụ đám mây như AWS, Azure, hoặc Google Cloud.
 2. Sử dụng ngôn ngữ lập trình Backend: Các ngôn ngữ phổ biến cho lập trình Backend bao gồm Java, Python, Ruby, PHP, Node.js, C#, và nhiều ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ được lựa chọn thường phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án và sở thích của nhà phát triển.
 3. Phát triển Logic Kinh doanh: Backend Developers viết mã để thực hiện logic kinh doanh của ứng dụng. Điều này bao gồm xử lý yêu cầu từ phía máy khách (Frontend), thực hiện tính toán, xác thực và quyền truy cập, và cung cấp dữ liệu cho phía máy khách qua API.
 4. Quản lý Cơ sở Dữ liệu: Backend Developers làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) để lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Họ phải thiết kế cơ sở dữ liệu, viết truy vấn SQL, và đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu suất của cơ sở dữ liệu.
 5. Xây dựng API: Backend Developers phát triển các API để cho phép các ứng dụng khác giao tiếp với phần Backend. API cung cấp cách tiêu chuẩn để truy xuất và chia sẻ dữ liệu và chức năng của hệ thống.
 6. Bảo mật: Bảo mật là một phần quan trọng của công việc Backend Developers. Họ phải xác thực và quản lý quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công như SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), và các vấn đề bảo mật khác.
 7. Tối ưu hóa Hiệu suất: Backend Developers phải làm việc để tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống, đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động nhanh chóng và đáng tin cậy.

Lập trình Backend là một phần quan trọng trong việc xây dựng các ứng dụng web và dịch vụ trực tuyến, và nó đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật của hệ thống.

>> Xem ngay: Các khóa học lập trình Backend với Java/C#

2.Back-end cần học gì? Lộ trình học Backend - Backend Developer Roadmap 2023

Lộ trình học Backend - Backend Developer Roadmap 2023

Để trở thành một Backend Developer thành công, bạn cần học và phát triển một loạt các kỹ năng và kiến thức. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng mà bạn cần tập trung học:

 1. Ngôn ngữ lập trình Backend: Chọn một hoặc vài ngôn ngữ lập trình phía máy chủ để trở thành chuyên gia. Các ngôn ngữ phổ biến cho Backend bao gồm Python, Java, Node.js, Ruby, PHP, C#, và Go. Học cách viết mã hiệu quả và tối ưu hóa cho hiệu suất.

 2. Cơ sở dữ liệu: Hiểu cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) như MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, và Cassandra. Học cách thiết kế cơ sở dữ liệu, viết truy vấn SQL, và quản lý dữ liệu.

 3. API Development: Học cách phát triển và quản lý API (Application Programming Interface). Điều này bao gồm việc thiết kế API, xử lý yêu cầu và phản hồi, và đảm bảo bảo mật và hiệu suất của chúng.

 4. Frameworks: Sử dụng các frameworks phù hợp với ngôn ngữ bạn lựa chọn. Ví dụ, Flask và Django cho Python, Spring cho Java, Express.js cho Node.js. Frameworks giúp bạn nhanh chóng phát triển ứng dụng và tuân thủ các tiêu chuẩn phát triển.

 5. Bảo mật: Hiểu về các vấn đề bảo mật phía máy chủ như xác thực, quản lý quyền truy cập, mã hóa dữ liệu và cách ngăn chặn các cuộc tấn công như SQL Injection và Cross-Site Scripting (XSS).

 6. Quản lý Phiên bản và Git: Học cách sử dụng hệ thống quản lý phiên bản như Git để theo dõi và quản lý mã nguồn của bạn. Điều này giúp bạn làm việc hiệu quả trong các dự án phức tạp và làm việc cùng với các thành viên khác trong nhóm.

 7. Hiểu về Mạng và HTTP: Hiểu cách hoạt động của giao thức HTTP, các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), và cách xử lý yêu cầu và phản hồi HTTP.

 8. Tối ưu hóa Hiệu suất: Học cách tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng Backend, bao gồm tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu, bộ nhớ đệm (caching), và sử dụng công nghệ và các phương pháp tối ưu hóa khác.

 9. Hệ thống và Cơ sở hạ tầng: Hiểu về cách triển khai và quản lý ứng dụng trên các máy chủ vật lý hoặc đám mây như AWS, Azure hoặc Google Cloud. Học cách quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống.

 10. Xử lý Lỗi và Gỡ lỗi: Học cách xử lý lỗi, gỡ lỗi mã nguồn, và kiểm tra ứng dụng để đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy.

 11. Kỹ năng Mềm: Kỹ năng giao tiếp, làm việc trong nhóm, quản lý thời gian, và khả năng giải quyết vấn đề cũng rất quan trọng trong lập trình Backend.

Hãy nhớ rằng lập trình Backend là một lĩnh vực liên tục phát triển, bạn nên luôn cập nhật kiến thức của mình để theo kịp các xu hướng và công nghệ mới.

>> Tham khảo ngay lộ trình học Backend 2023 chi tiết của LTS Edu với C# tại đây

>> Tìm hiểu thêm: Lộ trình học Backend Java Spring Boot 2023 của LTS Edu