Java thường được sử dụng cho phát triển ứng dụng đa năng, trong khi JavaScript chủ yếu được sử dụng cho phát triển web và tạo tính năng tương tác trên trang web.

Mục lục:

 1. So sánh sự khác nhau giữa Java và Javascript? Java khác gì với Javascript?
 2. Java và JavaScript cái nào khó hơn ?

 

1.So sánh sự khác nhau giữa Java và Javascript? Java khác gì với Javascript? Java và JavaScript có giống nhau không ?

javascript vs java

Java và JavaScript là hai ngôn ngữ lập trình khác nhau và có một số sự khác biệt quan trọng sau:

 1. Mục tiêu sử dụng:

  • Java: Java thường được sử dụng cho việc phát triển ứng dụng máy tính (desktop applications), ứng dụng di động (mobile applications), và ứng dụng máy chủ (server-side applications). Nó thường được sử dụng cho các ứng dụng lớn và phức tạp.
  • JavaScript: JavaScript thường được sử dụng cho phát triển trang web và ứng dụng web. Nó là một ngôn ngữ kịch bản (scripting language) được thực thi trên trình duyệt và được sử dụng để tạo các tính năng tương tác trên trang web.
 2. Ngôn ngữ:

  • Java: Java là một ngôn ngữ lập trình cơ bản (general-purpose programming language) và là một ngôn ngữ tĩnh (statically-typed language), có nghĩa là bạn phải khai báo kiểu dữ liệu của biến trước khi sử dụng và kiểm tra lỗi tĩnh (compile-time).
  • JavaScript: JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản (scripting language) và là một ngôn ngữ động (dynamically-typed language), cho phép bạn sử dụng biến mà không cần khai báo kiểu, và kiểm tra lỗi tại thời điểm chạy (runtime).
 3. Thực thi:

  • Java: Java code được biên dịch thành bytecode và sau đó chạy trên máy ảo Java (JVM - Java Virtual Machine). Điều này có nghĩa rằng ứng dụng Java có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau mà không cần sửa đổi mã nguồn.
  • JavaScript: JavaScript chạy trực tiếp trên trình duyệt của người dùng, và mã nguồn JavaScript thường được nhúng trực tiếp trong mã HTML của trang web.
 4. Cú pháp:

  • Java: Java có cú pháp phức tạp hơn và yêu cầu viết mã chi tiết hơn, bao gồm khai báo class và sử dụng cú pháp dài hơn.
  • JavaScript: JavaScript có cú pháp đơn giản hơn, dễ học và dễ sử dụng. Nó sử dụng cú pháp tương tự như C và C++, nhưng với một số cải tiến và cú pháp gần gũi với HTML.
 5. Sử dụng:

  • Java: Java thường được sử dụng cho phát triển các ứng dụng lớn, hệ thống máy chủ, ứng dụng di động (sử dụng Java for Android), và ứng dụng máy tính.
  • JavaScript: JavaScript là một phần quan trọng của phát triển web và được sử dụng để tạo các tính năng tương tác trên trang web, như kiểm tra biểu mẫu, đổi hình ảnh, và nhiều tính năng khác.
 6. Với lập trình web:
  • Java chỉ nên sử dụng cho Backend, không khuyến khích phát triển Frontend
  • Javascript sử dụng cho Front-end và với sự phát triển của NodeJS, Javascript hiện tại có thể sử dụng được cho cả Back end nữa, tạo nên sự đồng nhất ở cả 2 phía

Tóm lại, Java và JavaScript hai ngôn ngữ lập trình khác nhau với mục tiêu và tính chất khác nhau. Java thường được sử dụng cho phát triển ứng dụng đa năng, trong khi JavaScript chủ yếu được sử dụng cho phát triển web và tạo tính năng tương tác trên trang web.

2. Java và JavaScript cái nào khó hơn ?

Khó khăn của việc học và sử dụng Java hoặc JavaScript có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kinh nghiệm của người lập trình và mục tiêu sử dụng.

1 số lợi thế so sánh giữa Java và Javascript

Dưới đây là một số khía cạnh mà mọi người thường xem xét khi so sánh sự khó khăn giữa Java và JavaScript:

 1. Ngôn ngữ lập trình:

  • Java: Java thường được coi là ngôn ngữ phức tạp hơn, vì nó yêu cầu khai báo kiểu dữ liệu, quản lý bộ nhớ rõ ràng (sử dụng cơ chế quản lý bộ nhớ), và có một cú pháp khá chi tiết.
  • JavaScript: JavaScript có cú pháp đơn giản hơn và sử dụng kiểu dữ liệu động, điều này có thể khiến nó dễ học hơn cho người mới bắt đầu.
 2. Kiến thức và kinh nghiệm:

  • Java: Đối với người chưa có kinh nghiệm về lập trình, Java có thể đòi hỏi một khối lượng kiến thức ban đầu lớn hơn và cần phải hiểu các khái niệm như OOP (Object-Oriented Programming) và quản lý bộ nhớ.
  • JavaScript: JavaScript có thể nhanh chóng học cơ bản và là một ngôn ngữ lý tưởng cho người mới bắt đầu với lập trình web.
 3. Cơ hội sử dụng:

  • Java: Java thường được sử dụng cho các ứng dụng lớn, hệ thống máy chủ, và ứng dụng di động, và do đó đòi hỏi kiến thức sâu về lập trình và quản lý dự án.
  • JavaScript: JavaScript thường được sử dụng cho phát triển web, và nó thường đơn giản hơn với các dự án web tương đối nhỏ.

Tóm lại, việc xem xét sự khó khăn giữa JavaJavaScript thường phụ thuộc vào ngữ cảnh và mục tiêu cụ thể của bạn. Cả hai có đặc điểm riêng, và nói rằng cái nào khó hơn có thể phụ thuộc vào trình độ của bạn và dự án cụ thể bạn đang làm việc.

>> Tham khảo khóa học Fullstack Web chuyên sâu với Java Backend và Javascript Frontend